Hur blir man aktiemäklare

Aktiemäklare kan vara en spännande och lönsam karriär för den som är intresserade av finansmarknader och handel. I den här artikeln utforskar vi stegen för att bli aktiemäklare, de nödvändiga kvalifikationerna, färdigheterna som krävs och vad karriären innebär.

En aktiemäklare köper och säljer aktier (och ofta även andra värdepapper) åt kunder. Kunderna kan vara privatpersoner eller organisationer. Mäklaren agerar som en mellanhand mellan köpare och säljare och tjänar vanligen provision på transaktionerna.

Aktiemäklare arbetar ofta för mäklarhus, banker och finansiella rådgivningsföretag. Arbetet är snabbt och kräver ständig uppmärksamhet på marknaden.

aktiemäklare

Utbildning och kvalifikationer

 • Akademisk bakgrund: De företag som anställer aktiemäklare kräver ofta att man har åtminstone en kandidatexamen inom finans, ekonomi, företagsekonomi eller någon relaterad disciplin.
 • Licensiering: I vissa länder måste aktiemäklare ha licens för att få praktisera. Detta kan innebära att klara av vissa kvalifikationstester och uppfylla regleringskrav. Har du planer på att vara aktiv som aktiemäklare utanför Sverige är det alltså viktigt att ta reda på vad som gäller just där du vill jobba.
 • Fortsatt utbildning: Kunskap om aktuella finansiella lagar, regler och marknadstrender är viktigt, så kontinuerlig utbildning är en del av karriären.

Vad är SwedSec och SwedSec-licens?

SwedSec grundades år 2001 av Föreningen Svensk Värdepappersmarknad; ett branschorgan för företaget som står under den svenska Finansinspektionens tillsyn och är aktiva på värdepappersmarknaden.

SwedSec har ett licensieringssystem, men att ha en licens från SwedSec är inte något lagkrav för att vara aktiv in branschen i Sverige utan bara en del av branschens självreglering. Det är också frivlligt för företag att vara medlemmar i SwedSec. I början av 2024 var strax under 300 företag medlemmar.

För närvarande finns det ungefär 24 500 SwedSec-licenshavare med aktiv licens i Sverige och ytterligare ungefär 10 000 vilande licenser. Detta är inte begränsat till aktiemäklare eftersom SwedSec utfärdar betydligt bredare lincenser som täcker många olika yrkesområden inom branschen.

Det är endast företag som är medlemmar av SwedSec som kan få sina anställda licensierade. Om du jobbar för ett företag som inte är anslutet till SwedSec kan du alltså inte ansöka om en aktiv licens även om du uppfyller kunskapskraven.

Viktiga färdigheter krävs för att bli en bra aktiemäklare?

 • Analytiska färdigheter: Förmågan att korrekt förstå, analysera och dra slutsatser från finansiella rapporter, marknadstrender och ekonomiska indikatorer är avgörande.
 • Kommunikationsförmåga: Stark kommunikations- och förhandlingsskicklighet är nödvändigt för att förklara komplexa finansiella koncept till kunder och för att hantera transaktioner effektivt.
 • Beslutsfattande: Snabbt och effektivt beslutsfattande är viktig. Du måste kunna arbeta väl under stress och fatta bra beslut även i pressade situationer.

Tips för dig som vill bli aktiemäklare

 1. Skaffa egna erfarenheter: Du behöver inte något stort kapital för att registrera dig på en handelsplattform på nätet och börja genomföra mycket småskalig handel med aktier och andra värdepapper. Även om det rör sig om små belopp kan egna erfarenheter av aktiehandel över tid vara mycket värdefulla för ens förståelse av marknaden och dess mekanismer.
 2. Utbildning: Skaffa en lämplig akademisk bakgrund. Om det är något visst företag du drömmer om att arbeta hos bör du ta reda på vad just de har för krav och önskemål.
 3. Bygg nätverk: Börja bygga ett nätverk redan under studietiden.
 4. Nyttig arbetslivserfarenhet: Du kanske inte kan få ett jobb som aktiemäklare redan under studietiden, men det finns många extrajobb i närliggande fält som kan ge dig bra erfarenheter. Det kan till exempel handla om att jobba med andra saker på en bank eller hos en aktiemäklare online för att få in en fot i den världen, att jobba med försäljning för att få erfarenhet av kundkontakter eller att skaffa ett jobb där du får öva på att hantera stress och fatta korrekta beslut i pressade situationer.
 5. Skaffa en eller flera mentorer: Se efter om det finns något lämpligt mentorsprogram du kan ansluta dig till under studietiden.
 6. Praktik: Genomför praktikplatser eller traineeprogram hos lämpliga arbetsgivare för att få praktisk erfarenhet.
 7. Sök jobb: Ansök till positioner som junior mäklare eller finansiell rådgivare hos mäklarhus, banker eller finansföretag.
 8. Bygg nätverk och klientbas: Utveckla professionella relationer och bygg en klientbas.
 9. Kontinuerlig utveckling: Håll dig uppdaterad med finansmarknadens trender och lagändringar. Var alltid redo att hoppa på bra möjligheter att skaffa ytterligare utbildning, erfarenhet och licensiering.

Karriärmöjligheter och utveckling

 • Karriärvägar: Med erfarenhet kan aktiemäklare avancera till seniora roller, bli portföljförvaltare eller specialisera sig inom vissa specifika finansiella produkter eller nischer.
 • Självständighet: Erfarna mäklare kan välja att starta egna företag. Vissa bygger upp nya organisationer medan andra arbetar som enskilda finansiella rådgivare.

Sammanfattning

Att bli en aktiemäklare kräver en kombination av akademisk utbildning, praktiska erfarenheter och utveckling av nyckelfärdigheter. Det är ett yrke som erbjuder både utmaningar och möjligheter, med potential för hög inkomst.