Hur blir man pilot?

I Sverige kan man utbilda sig till militär pilot eller civil pilot. Utbildningen av militära piloter sköts av den svenska försvarsmakten. Den som vill utbilda sig till civil pilot kan antingen göra det hos den statliga Trafikflyghögskolan som är en del av Lunds universitet eller gå någon av de pilotutbildningar som erbjuds av privata utbildningsarrangörer.

Det går att få studiemedel från CSN när man studerar vid Trafikflyghögskolan, och det finns även vissa privata utbildningar som ger studenten möjlighet att ansöka om studiemedel från CNS, inklusive lån till kursavgiften.

Bli pilot inom försvarsmakten (flygförare)

pilotutbildningInom den svenska försvarsmakten kallas piloterna för flygförare.

Den som ska utbildas till flygförare inom den svenska försvarsmakten antas till officersprogrammet vid Försvarshögskolan eller till specialistofficersutbildning vid MHS Halmstad. Alla flygförare i den svenska försvarsmakten är officerare med taktisk operativ inriktning eller specialistofficerare.

Var någonstans din utbildning sker beror på om du ska utbildas till stridspilot, transportpilot eller helikopterpilot. Utbildningar för stridspiloter och transportpiloter sker i Sverige, medan utbildningen till helikopterpilot sker vid både svenska Försvarshögskolan och vid Bundeswehrs Heeresfliegerwaffenschule (den tyska försvarsmaktens flygvapenskola) i Bückeburg, Tyskland.

Vilket gymnasieprogram ska jag välja om jag vill gå vidare till någon av det svenska försvarsmaktens flygutbildningar?

För att söka till någon av flygutbildningarna hos den svenska försvarsmakten krävs att man har slutbetyg eller avgångsbetyg från gymnasiet eller gymnasial vuxenutbildning, eller motsvarande. I övrigt har de olika inriktningarna olika krav på särskild behörighet från gymnasiet. Det rör sig vanligen om att man ska ha minst godkänt (E) i gymnasiekurserna Svenska 2, Matematik 2a eller 2b eller 2c, och Samhällskunskap 1b eller 1a1 + 1a2. För vissa inriktningar krävs även Engelska 5.

Innan du väljer gymnasieprogram är det därför viktigt att du kontrollerar vad som gäller för just den flygutbildning hos försvarsmakten som du vill gå. Det finns väldigt många gymnasieprogram som ger den särskilda behörighet som krävs för respektive flygutbildning, och saknas det några enstaka kurser brukar man kunna använda sig av programfördjupningens valbara kurser eller det individuella valet inom gymnasieprogrammet för att se till att få in dessa kurser i gymnasieutbildningen. (Tag alltid kontakt med aktuell gymnasieskola i förväg för att säkerställa att det fungerar att göra så hos dem.)

I övrigt finns det alltid en lång rad krav som måste uppfyllas som inte har med gymnasieutbildningen att göra, såsom krav på svenskt medborgarskap, medicinska krav, fysiska krav, krav på särskilda personliga egenskaper, genomgången säkerhetsprövning enligt säkerhetslandningen, och krav på fullgjord militär grundutbildning eller motsvarande.

Mer information hittar du hos Försvarsmakten.

http://jobb.forsvarsmakten.se/sv/vagen-in/befattningar/stridspilot/

http://jobb.forsvarsmakten.se/sv/vagen-in/befattningar/transportflygpilot-officer/

http://jobb.forsvarsmakten.se/sv/vagen-in/befattningar/helikopterpilot-officer/

Civil pilot på Trafikflyghögskolan

Den statliga svenska pilotutbildningen sker på Trafikflyghögskolan i Ljungbyhed. Trafikflyghögskolan är en del av Lunds universitet. Ljungbyhed är en tätort i Klippans kommun i Skåne län. Trafikflyghögskolan använder sig av en flygplats som tidigare tillhörde flygflottiljen F5.

Trafikflygarprogrammet: Trafikflygare i kommersiell luftfart med MPL-certifikat 2,5 ÅR (5OO YH-poäng) 100 veckor

pilotMålet med utbildningen är att man ska kunna arbeta som trafikflygare (pilot) inom kommersiell luftfart, till exempel hos SAS. Efter fullgjord utbildning får man ett MPL-certifikat (Multi Crew Pilot License). Detta certifikat krävs för att man ska få arbeta som styrman hos ett flygbolag i Europa.

Trafikflygarprogrammet samarbetar med flera flygbolag så att studenterna kan göra praktik som styrman.

Som svensk betalar man inte terminsavgifter eller liknande för Trafikflygarprogrammet, utan det fungerar precis som vanligt på högskolan och yrkeshögskolan. Själva utbildningen, inklusive flygövningarna, är alltså gratis för studenten, men denne betalar själv för kurslitteratur och kringkostnader. Det går att erhålla studiemedel från CSN för att gå Trafikflygarprogrammet.

Obs!

  • Under utbildningens senare del säkerhetskontrolleras studenten i samarbete med säkerhetspolisen.
  • Det är Transportstyrelsen som utfärdar flygcertifikat, och de gör en lämplighetsprövning av den sökande. Som underlag har de bland annat ett utdrag från polisens belastningsregister. Transportstyrelsen nekar flygcertifikat till den som inte passerar lämplighetsprövningen, även om personen har alla övriga formella kvalifikationer.

Vilket gymnasieprogram ska jag välja om jag vill gå vidare till Trafikflygarprogrammet?

För att kunna antas till Trafikflygarprogrammet krävs grundläggande behörighet. Dessutom krävs särskild behörighet i form av lägst godkänt (E) på följande kurser:

  • Svenska 3
  • Engelska 6
  • Fysik 1a
  • Matematik 3b eller 3c

För den som har gymnasiebetyg från det gamla systemet motsvarar detta minst godkänt i Svenska B, Engelska B, Fysik A och Matematik C.

Förutom kraven rörande gymnasieutbildning finns en lång rad andra krav som måste uppfyllas för att man ska kunna antas till Trafikflygarprogrammet. Det rör sig bland annat om psykologiska krav och medicinska krav. Mer information hittar du hos tfhs.lu.se.

Urvalet till Trafikflygarprogrammet görs inte baserat på hur höga gymnasiebetyg man har eller ens högskoleprovsresultat, utan uppfyller man de allmänna kraven kommer man att få gå igenom tester som görs online. De som gör bäst ifrån sig på dessa tester går vidare till intervju.

Ingen tidigare flygerfarenhet krävs för att bli antagen till Trafikflygarprogrammet.

Privata alternativ

Det finns flera olika utbildningsarrangörer att välja mellan i den privata sektorn, och vissa av dem är godkända av CSN så att man kan söka studiemedel och låna pengar för att betala terminsavgifterna. Det finns dock begränsningar för hur mycket man kan låna.

För att få flyga krävs att man förutom sin flyglicens även har certifikat för den aktuella flygplanstypen. Att ta certifikat för flygplanstypen jetplan kan bli mycket dyrt och det är därför ovanligt att detta görs i privat regi.

Exempel på flygcertifikat

PPL Private Pilot License
CPL Commercial Pilot License
ATPL Airline Traffic Pilot License (inkluderar alltid instrumentbehörighet)
I Instrumentbehörighet kombinerat med PPL eller CPL, utan instrumentbehörighet gäller restriktioner för väderlek vid flygning.

De företag som anställer piloter brukar ha krav på hur många flygtimmar man måste ha registrerade för att flygbolaget ska överväga att erbjuda en anställning. Detta är viktigt att tänka på när du beräknar vad det kommer att kosta att utbilda dig privat om du har siktet inställt på att bli anställd yrkespilot.

Vilket gymnasieprogram ska man välja om man vill gå vidare till en privat flygutbildning?

Vilken behörighet som krävs varierar beroende på vilken utbildning man vill gå. Tänk också på att det brukar finnas andra krav, till exempel medicinska och psykologiska. Kontakta respektive utbildningsföretag för att få veta om vad som krävs för att antas till just deras kurser.

Gymnasieprogram med inriktning på flygfart

I Sverige finns det riksrekryterande flygtekniska gymnasieprogram, men att gå ett sådant gymnasieprogram är inte nödvändigt för att bli behörig till försvarsmaktens flygutbildningar, Lunds universitets trafikflygarprogram eller några privata pilotutbildningar. Däremot kan det givetvis vara väldigt nyttigt att redan på gymnasiet få lära sig om flygfarkosters funktion och konstruktion samt underhåll, felsökning och reparation.

Målet med det flygtekniska gymnasieprogrammet är att ge eleven de kunskaper som behövs för att arbeta som mekaniker och/eller tekniker för flygplan eller helikoptrar. Det handlar alltså inte om någon pilotutbildning. Man väljer själv om man vill söka till inriktningen flygplan eller inriktningen helikopter.

Exempel på kommunala gymnasieskolor som erbjuder flygtekniskt gymnasieprogram med riksrekrytering:

Skola Tillgängliga inriktningar
Nordiskt Flygtekniskt Centrum i Luleå Flygplan

Helikopter

Gymnasieskolan Knut Hahn i Ronneby Flygplan

Helikopter

Bolandgymnasiet i Uppsala Flygplan

Helikopter

Anders Ljungstedts Gymnasium i Linköping Flygplan

Helikopter

Flygteknik Technical Training i Nyköping Flygplan
Flygteknikcenter på Klippans Gymnasieskola Flygplan
Edströmska i Västerås Flygplan