Hur blir man dataspelsutvecklare?

Dataspelsutvecklare är inte en skyddad yrkestitel som kräver att man går ett visst specifikt utbildningsprogram på högskolan och skaffar en datspelsutvecklarexamina, utan det finns många olika vägar som kan leda till att man blir datarspelsutvecklare.

Viktigt att tänka på är också att många av dagens kommersiella dataspel är så pass stora och komplexa att flera olika yrkesgrupper är inblandade i deras utveckling, till exempel speldesigners, grafiker och förstås programmerare. Det kan alltså vara bra att fundera kring vilken nisch det är man finner mest lockande med spelutvecklaryrket, och om man föredrar att fördjupa sig inom ett visst specialområde eller vill ha så bred kompetens som möjligt även om det innebär mindre tid för fördjupning under utbildningstiden.

Vad ska jag välja för gymnasieprogram om jag vill bli dataspelsutvecklare?dataspel

Eftersom det finns så många olika utbildningar för den som vill bli dataspelsutvecklare – och yrket rymmer så pass många olika inriktningar – är det omöjligt att ge något kategoriskt svar på den fråga.

Vilket gymnasieprogram som är bäst beror på vad man är intresserad av och vilken behörighet som krävs för att komma in på just den vidareutbildning man vill gå efter gymnasiet. Vill man till exempel gå ett högskoleingenjörsprogram eller civilingenjörsprogrammet krävs särskild behörighet i matematik och naturvetenskapliga ämnen, vilket gör det viktigt att välja ett gymnasieprogram där de behörighetsgivande kurserna är inkluderade automatiskt eller där man kan välja till dem som fördjupning eller individuellt val. Du bör alltså ta en titt på de eftergymnasiala utbildningar du är intresserad av och se exakt vad som krävs att bli antagen till just dessa utbildningar.

Tänk också på att det finns möjlighet att läsa en tekniskt-naturvetenskapligt basår eller bastermin efter gymnasiet om man vill komma in på ett högskoleprogram som kräver särskild behörighet inom dessa områden.

Exempel på utbildningsprogram på högskolenivå

Dataspelsutvecklingsprogrammet på högskolan i Skövde (180 hp)

På högskolan i Skövde finns fem olika dataspelsutvecklingsprogram som vart och ett är 180 hp långt, vilket motsvarar 3 års studier på heltid. Varje inriktning leder till en kandidatexamen och kan därmed ligga till grund för vidare studier på magister- eller masternivå.

  • Dataspelsutveckling programmering 180 hp
  • Dataspelsutveckling game writing 180 hp
  • Dataspelsutveckling design 180 hp
  • Dataspelsutveckling grafik 180 hp
  • Dataspelsutveckling ljud/musik 180 hp

Speldesignprogram vid Uppsala universitet: Campus Gotland (120 hp)

Institutionen för speldesign på på Campus Gotland (Uppsala universitet) har två program, som vart och ett leder till en högskoleexamen med inriktning mot speldesign.

  • Speldesign och programmering, 120 hp
  • Speldesign och grafik, 120 hp

120 hp motsvarar 2 års heltidsstudier.

Efter högskoleexamen kan söka till ett tredje år för utbildning och fördjupning som leder till en kandidatexamen i speldesign. Denna kandidatexamen kan ligga till grund för vidare studier på magister- eller masternivå.

Högskoleingenjör Datorspelsutveckling (180 hp) Luleå Tekniska Universitet: Campus Skellefteå

Denna utbildning leder fram till en högskoleingenjörsexamen. Du blir dataingenjör med expertis inom spelutveckling, en utbildning som är gångbar även inom andra delar av IT-sektorn. Utbildningen kan också ligga till grund för vidare studier på avancerad nivå.

180 hp motsvarar 3 års studier på heltid.

Utbildningen har fokus på matematik och programmering, och förutom grundläggande behörighet från gymnasiet krävs därför områdesbehörighet A8 eller områdesbehörighet 8 för att man ska kunna bli antagen. (Områdesbehörighet A8 = Fysik 2, Kemi 1, Matematik 3c. Områdesbehörighet 8 = Fysik B, Kemi A, Matematik D.)

Kandidatprogram i datorspelsutveckling, Stockholms universitet

Detta program leder fram till en kandidatexamen, och kan därmed ligga till grund för vidare studier på magister- eller masternivå, till exempel det masterprogram i data- och systemvetenskap som ges vid Stockholms universitet.

180 hp motsvarar 3 års studier på heltid.

Behörighetskrav: Förutom grundläggande behörighet krävs Samhällskunskap A eller Samhällskunskap 1b, alternativt Samhällskunskap 1a1+1a2. (Områdesbehörighet 6 eller A6 med undantag för Engelska B eller Engelska 6).

Det finns alltså inte några krav på matematik eller naturvetenskap utöver det som ingår i grundläggande behörighet, och kandidatprogrammet är inte huvudsakligen inriktat på programmering utan handlar mer om ämnesområden som systemvetenskap, bild- och ljudhantering i spel, berättande, konceptutveckling, prototypframställning, dokumentering, spelanalys, projektledning och förståelse för de sociala fenomen som uppträder kring datorspel och datorspelande.

Bredare högskoleprogram

dataspelutvecklareFörutom de högskoleprogram som inriktar sig på just spelutveckling finns det en hel del andra högskoleprogram som ger en bra grund för den som vill bli spelutvecklare, men som inte är särskilt inriktade på just spelutveckling. Här krävs det att man själv tar ett större ansvar för att välja en relevant inriktning och strategiskt gå sådana valbara kurser inom programmet som är bra att ha inom spelutvecklingsbranschen. Det kan också vara en bra idé att gå fristående relevanta högskolekurser utöver högskoleprogrammet.

Om man till exempel är intresserad av att arbeta som programmerare inom datorspelsbranschen kan man gå civilingenjörsprogrammet med inriktning på programmering och konsekvent välja valbara kurser inom programmet som har relevans för utvecklingen av datorspel, samt göra sitt examensarbete inom ett område som är av intresse för företag som anställer datorspelsutvecklare eller som kan ligga till grund för utvecklingen av ett datorspel på egen hand. Man kan också komplettera med kurser utanför programmet, till exempel fristående högskolekurser eller kurser som ges utanför högskolan.

Bygg på med masterprogram

För den som har erforderlig grundutbildning på högskolenivå och vill nischa sig mot datorspelsbranschen finns det flera relevanta masterprogram att välja mellan i Sverige. Göteborgs universitet ger till exempel masterprogrammet Game Design & Technology.

Masterprogram är utbildningsprogram på avancerad nivå som omfattar 120 hp, vilket motsvarar 2 års studier på heltid. För grundläggande behörighet till masterutbildning krävs kandidatexamen eller motsvarande, och det är vanligt att masterprogrammet också har detaljerade krav på vissa element som måste ingå i denna kandidatexamen eftersom det är svårt att tillgodogöra sig undervisningen utan erforderliga grundkunskaper.

Till vissa masterprogram kan personer som inte uppfyller de formella kraven antas efter prövning av så kallad reell kompetens. Reell kompetens kan till exempel bestå av att man har relevant praktiskt erfarenhet inom området eller har gått utbildningar som inte leder till en kandidatexamen men som ändå anses ge den grund som krävs för att studenten ska kunna tillgodogöra sig masterutbildningen.

Fristående högskolekurser

Det finns fristående högskolekurser att läsa med inriktning på spelutveckling. Att enbart läsa en sådan kurs brukar inte vara tillräckligt för att kunna arbeta som datorspelsutvecklare, däremot kan de vara nyttiga som komplement till andra studier. Vissa av dem ges som sommarkurser, kvällskurser eller distanskurser så att de enklare ska gå att komplettera med heltidsstudier.

Ett annat alternativ är att plocka ihop flera fristående kurser för att skapa en examen. Vill man ha en högre examen är det viktigt att man inte bara väljer kurser på grundnivå, och det brukar också krävas att man gör självständiga examensarbeten. Kontakta en studievägledare på högskolan för mer information om hur du kan utforma en studiegång som leder till en högskoleexamen, kandidatexamen eller masterexamen.

Här är några exempel på fristående högskolekurser som kan vara av intresse för den som satsar på ett yrkesliv inom datorspelsbranschen. Listan är långt ifrån uttömmande utan syftar bara till att visa ett axplock av det breda utbud som finns tillgängligt för den som är intresserad av att lära sig mer om datorspelsutveckling.

Kurs Lärosäte
Datorspelsfysik Luleå Tekniska Universitet
Gameplay design Göteborgs universitet
Graphic interfaces Göteborgs universitet
Human-Centered design Göteborgs universitet
Human-Computer interaction Göteborgs universitet
Spel och simuleringar som miljöer för lärande Göteborgs universitet
Speldesign Uppsala universitet
Speldesign i praktiken Uppsala universitet
Spelutveckling med actionscript i Flash I Uppsala universitet
Motion capture för spel Uppsala universitet
API för spelutveckling Uppsala universitet
Introduktion till artificiell intelligens för spelprogrammerare Uppsala universitet
IT-system och människor i samspel Uppsala universitet
Teori och metod inom speldesign Uppsala universitet
Examensarbete i speldesign Uppsala universitet

Utbildningar utanför högskolan

Det finns utbildningar i Sverige som är inriktade på spelutveckling men som inte är högskoleutbildningar. Det rör sig bland annat om yrkeshögskola, folkhögskola och icke-skattefinansierade privata utbildningsalternativ.

Utbildningarnas längd, kvalité, inriktning, kostnad och möjligheten att beviljas studiemedel från CSN varierar, liksom möjligheterna att få jobb inom spelbranschen efter genomgången utbildning.

Här är några exempel:

  • The Game Assembly i Malmö är en yrkeshögskola på 2,5 år som utbildar spelprogrammerare, spelgrafiker och leveldesigners.
  • Folkuniversitetet i Skövde har ett utbildningsprogram för dataspelsutvecklare som omfattar 400 yrkeshögskolepoäng. Utbildningen genomförs i samarbete med Högskolan i Skövde och Gothia Science Park.
  • PlaygroundSquad i Falun har 2-åriga yrkeshögskoleutbildningar inom ämnet datorspelsutveckling. Det finns tre olika inriktningar att välja mellan: speldesign, spelprogrammering och spelgrafik.