Välkommen till Resoner.nu

Din Guide till rätt gymnasieutbildning

Här hittar du information som kan vara bra att ha för dig som funderar på vilket gymnasieprogram du ska välja eller hur du ska välja valbara kurser inom det gymnasieprogram du redan går. Lär dig hur du skall resonera för att få det jobb du vill ha.

Den svenska skolplikten omfattar inte gymnasiet, men en väldigt stor del av grundskoleeleverna går vidare till gymnasieutbildning – antingen direkt efter grundskolan eller efter ett sabbatsår. För den som saknar behörighet efter grundskolan finns möjlighet att läsa in den på ett introduktionsprogram.

Gymnasieutbildningar

Läkarutbildningen

Läkarutbildningen är svår att komma in på.

Det finns 18 olika så kallade nationella gymnasieprogram i Sverige, varav tolv stycken är yrkesprogram och sex stycken är högskoleförberedande program. Alla nationella program är treåriga och kallas nationella program eftersom det finns ett nationellt ramverk för hur de ska vara utformade. Detta innebär inte att de är identiska på alla skolor – så länge ramverket följs finns det möjlighet för den aktuella gymnasieskolan att profilera sig på olika vis och eleven har också möjlighet att göra olika val av kurser inom programmen. Detta innebär att det är viktigt att välja exakt rätt program om men t.ex. vill bli civilingenjör.

Vid sidan av de nationella gymnasieprogrammet finns det flera andra alternativ för ungdomar som vill läsa på gymnasienivå. Man kan gå en spetsutbildning, en idrottsutbildning, en lärlingsutbildning, programmet International Baccalaureate (IB), en så kallad särskild variant eller något av de specialutformade gymnasieprogram som rekryterar elever från hela landet.

Som nämnts ovan finns även Introduktionsprogrammet för den som behöver komplettera sitt grundskolebetyg för att komma in på gymnasiet eller introduceras i arbetslivet. Det finns fem olika introduktionsprogram.

Finns det någon övre åldersgräns för gymnasiet?

Man får bara söka till gymnasiet till och med det år man fyller 19 år. Är man äldre än så och behöver utbilda sig på gymnasienivå ska man istället söka sig till vuxenutbildningen. Man kan till exempel studera på Komvux eller på en folkhögskola.

Man får inte söka till gymnasiet om man redan har avslutat ett gymnasieprogram.

Det finns många vägar att ta för den som vill jobba med dataspel.

Det finns många vägar att ta för den som vill jobba med dataspel. .

Vad avgör om jag antas till det gymnasieprogram jag sökt?

Det är i normalfallet de betyg du fick vid slutet av vårterminen i årskurs 9 i grundskolan som avgör om du har nödvändig behörighet för att antas till ett gymnasieprogram och hur du kommer att rangordnas i förhållande till andra sökande till samma gymnasieprogram.

Vad som krävs för att man ska ha gymnasiebehörighet beror på om man söker till ett yrkesprogram eller ett högskoleförberedande program.

För att vara behörig till ett yrkesprogram krävs:

För att vara behörig till ett yrkesprogram måste man ha godkänt betyg eller bättre i minst åtta ämnen, och bland dessa ämnen måste engelska, matematik och svenska (eller svenska som andraspråk) ingå. Godkänt i minst åtta ämnen innebär att man har minst 80 i meritvärde.

För att vara behörig till ett högskoleförberedande program krävs:

Vad som krävs för att vara behörig till ett högskoleförberedande program beror på vilket program det är man söker. Ekonomiprogrammet, Humanistiska programmet, Samhällsvetenskapsprogrammet, Naturvetenskapsprogrammet, Teknikprogrammet, Estetiska programmet och International Baccalaureate Diploma har alla specifika behörighetskrav.

För högskoleförberedande program som inte har några specifika behörighetskrav krävs att man har godkänt betyg eller bättre i minst 12 ämnen, och bland dessa ämnen måste engelska, matematik och svenska (eller svenska som andraspråk) ingå. Godkänt i minst 12 ämnen innebär att man har minst 120 i meritvärde.

Gymnasieprogram Behörighetskrav

Samtliga punkter måste vara uppfyllda för att eleven ska uppfylla behörighetskravet

Ekonomiprogrammet
 • Godkänd eller bättre i engelska, matematik, svenska (eller svenska som andraspråk), geografi, historia, samhällsvetenskap och religion.
 • Godkänd eller bättre i ytterligare fem ämnen
Humanistiska programmet
 • Godkänd eller bättre i engelska, matematik, svenska (eller svenska som andraspråk), geografi, historia, samhällsvetenskap och religion.
 • Godkänd eller bättre i ytterligare fem ämnen
Samhällsvetenskapsprogrammet
 • Godkänd eller bättre i engelska, matematik, svenska (eller svenska som andraspråk), geografi, historia, samhällsvetenskap och religion.
 • Godkänd eller bättre i ytterligare fem ämnen
Naturvetenskapsprogrammet
 • Godkänd eller bättre i engelska, matematik, svenska (eller svenska som andraspråk), biologi, fysik och kemi.
 • Godkänd eller bättre i ytterligare sex ämnen.
Teknikprogrammet
 • Godkänd eller bättre i engelska, matematik, svenska (eller svenska som andraspråk), biologi, fysik och kemi.
 • Godkänd eller bättre i ytterligare sex ämnen.
Estetiska programmet
 • Godkänd eller bättre i engelska, matematik, svenska (eller svenska som andraspråk).
 • Godkänd eller bättre i ytterligare nio ämnen.
International Baccalaureate Diploma (IB)
 • Är behörig till naturvetenskapsprogrammet eller samhällsprogrammet
 • Har tillräckliga kunskaper i engelska för att kunna tillgodogöra sig utbildningen.
 • Har tillräckliga kunskaper i övrigt för att kunna tillgodogöra sig utbildningen.

Obs! Man kan antas till IB-programmet även om man saknar tillräckliga kunskaper i svenska, så länge man uppfyller övriga krav.

Vad händer om jag saknar behörighet eller inte får en plats på något av de gymnasieprogram jag sökt?

Den som saknar behörighet efter grundskolan men vill gå på gymnasiet kan gå något av Introduktionsprogrammen (IN). Det finns fem olika introduktionsprogram, med lite olika inriktning.

Till exempel finns Preparandprogrammet vars syfte är att eleven ska läsa de grundskolekurser som saknas för att kunna gå vidare till ett yrkesförberedande eller högskoleförberedande nationellt gymnasieprogram. Man kan också gå ett introduktionsprogram i syfte att etablera sig på arbetsmarknaden istället för att gå vidare till ett nationellt gymnasieprogram. Vidare finns det vissa möjligheter att läsa ett specialutformat introduktionsprogram som både kan innehålla kurser från grundskolan och kurser på gymnasienivå.