Hur blir man sjuksköterska?

För att bli sjuksköterska går man sjuksköterskeprogrammet, som är en 3 år lång högskoleutbildning på heltid. Ett viktigt undantag gäller om man vill bli röntgensjuksköterska, då ska man inte gå det vanliga sjuksköterskeprogrammet utan istället söka sig till det nischade röntgensjuksköterskeprogrammet. Även röntgensjuksköterskeprogrammet är en 3 år lång högskoleutbildning på heltid.

Sjuksköterskeprogrammet

sjuksjoterskaSjuksköterskeprogrammet består av både teoretiska och praktiska moment. Efter att man tagit examen ansöker man om sjuksköterskelegitimation hos Socialstyrelsen. Sjuksköterskelegitimation krävs för att få arbeta som sjuksköterska i Sverige eftersom sjuksköterska är en skyddad yrkestitel.

Specialistsjuksköterska

För att arbeta som specialistsjuksköterska krävs vanligen att man vidareutbildar sig efter sjuksköterskeprogrammet. Det finns flera olika inriktningar. För att arbeta som barnmorska krävs till exempel att man går barnmorskeprogammet, som är tre terminer långt på heltid. Efter examen från barnmorskeprogammet ansöker man om barnmorskelegitimation och det är först när man erhållit denna legitimation som man får arbeta som barnmorska. För att bli antagen till barnmorskeprogammet räcker det inte med att ha sjuksköterskelegitimation utan man måste också ha arbetat som sjuksköterska i minst ett år.

Röntgensjuksköterskeprogrammet

Röntgensjuksköterskeprogrammet består av både teoretiska och praktiska moment, och har ett stort inslag av avancerad datateknik. Efter att man tagit examen ansöker man om röntgensjuksköterskelegitimation hos Socialstyrelsen. Röntgensjuksköterskelegitimation krävs för att få arbeta som röntgensjuksköterska i Sverige, eftersom röntgensjuksköterska är en skyddad yrkestitel.

Exempel på sjuksköterskeyrken

 • Barnmorska
 • Barnsjuksköterska
 • Distriktssköterska
 • Företagssköterska
 • Sjuksköterska inom akutsjukvård
 • Onkologisjuksköterska
 • Operationssjuksköterska
 • Röntgensjuksköterska
 • Sjuksköterska
 • Psykiatrisjuksköterska
 • Sjuksköterska inom äldrevård

Vad ska jag välja för gymnasieprogram om jag vill gå vidare till sjuksköterskeprogrammet?

Förutom grundläggande behörighet krävs särskild behörighet. Det är därför viktigt att välja ett gymnasieprogram som innehåller de kurser som krävs för särskild behörighet till sjuksköterskeprogrammet om man vill gå vidare till sjuksköterskeprogrammet utan att behöva läsa in extra kurser efter gymnasiet.

Den särskilda behörigheten består av områdesbehörighet 16 eller av områdesbehörighet A14. Områdesbehörighet A14 ger dig också möjlighet att bli läkare eller veterinär.

Områdesbehörighet Kurser
Områdesbehörighet 16 Matematik B
Samhällskunskap A
Naturkunskap BObs! Om du har godkänt i kurserna Biologi A, Fysik A och Kemi A krävs inte Naturkunskap B. Detta är bland annat relevant för den som går det naturvetenskapliga programmet, där Naturkunskap B ej ingår.

Obs! Om du går vård- och omsorgsprogrammet krävs inte Naturkunskap 2 om du istället har godkänt i Naturkunskap 1a1, Hälsopedagogik, Medicin 1 och Etik och människans livsvillkor.

Områdesbehörighet A14 Matematik 2a/2b/2c
Samhällskunskap 1b/1a1+1a2
Naturkunskap 2

Var ges sjuksköterskeprogrammet?

sjukskotarutbildningenDet går att välja mellan ett stort antal svenska lärosäten om man vill gå sjuksköterskeprogrammet. Förutom traditionell utbildningsformer finns det vissa lärosäten som erbjuder sjuksköterskaprogrammet som distansutbildning.

Här nedanför finns en lista som visar intagningspoängen för de olika lärosätenas sjuksköterskeprogram med start höstterminen 2015. Som du kan se varierar intagningspoängen rejält mellan olika lärosäten och campus.

Att intagningspoängen låg på en viss nivå vid senaste intagningen är inte någon garanti för att de kommer att hålla sig där vid nästa intagning.

Intagningspoäng HT 2015

BI: Gymnasiebetyg utan komplettering

HP: Högskoleprov

Lärosäte Campus Antal antagna BI / HP
Blekinge Tekniska högskola Karlskrona 125 15,80 / 0,7
Ersta Sköndal högskola Ersta (Stockholm) 170 16,90 / 0,8
Göteborgs universitet Göteborg 140 19,3 / 1,2
Högskolan Borås Borås 130 17,0 / 0,9
Högskolan i Halmstad Halmstad 50 + 45 17,10 / 0,9
Högskolan i Väst Trollhättan 105 16,90 / 0,9
Högskolan Jönköping Jönköping 150 16,88 / 0,8
Högskolan Kristianstad Kristianstad 120 17,20 / 0,85
Högskolan Skövde Skövde 110 16,50 / 0,75
Karlstad universitet Karlstad 98 17,30 / 0,8
Karolinska Institutet Huddinge 175 17,52 / 0,9
Linköpings universitet Linköping 75 19,10 / 1,15
Linköpings universitet Norrköping 80 17,66 / 1,00
Linnéuniversitetet Västervik 22 17,10 / 0,8
Linnéuniversitetet Oskarshamn 13 16,24 / 0,7
Linnéuniversitetet Kalmar 55 17,20 / 0,8
Linnéuniversitetet Växjö 65 17,00 / 0,8
Lunds universitet Lund 120 19,20 / 1,15
Malmö Högskola Trelleborg 10 18,54 / 1,0
Malmö Högskola Ystad 10 19,20 / 1,0
Malmö Högskola Malmö 120 18,90 / 1,05
Mittuniversitetet Östersund 67 15,30 / 0,65
Mittuniversitetet Sundsvall 75 16,00 / 0,65
Mälardalens högskola Nyköping 50 16,00 / 0,7
Mälardalens högskola Eskilstuna 75 16,50 / 0,75
Mälardalens högskola Västerås 95 16,58 / 0,8
Röda Korsets högskola Stockholm 140 17,30 / 0,9
Sophiahemmet högskola Stockholm 135 18,4 / 1,1
Umeå universitet Örnsköldsvik 40 15,39 / 0,65
Umeå universitet Skellefteå 55 15,70 / 0,6
Umeå universitet Umeå 80 18,30 / 0,9
Uppsala universitet Uppsala 125 19,20 / 1,05
Uppsala universitet Visby (Gotland) 18 18,10 / 0,95
Örebro universitet Örebro 142 17,20 / 0,8

Distansutbildningar

Lärosäte Antal antagna BI / HP
Högskolan i Gävle 105 16,50 / 0,75
Högskolan Dalarna 120 16,00 / 0,65
Karolinska Institutet 50 20,19 / 1,25
Luleå Tekniska universitet 105 15,50 / 0,65

Tabellkälla: UHR.se