Hur blir man polis?

I Sverige blir man polis genom att gå polisutbildningen, som är en eftergymnasial utbildning som arrangeras av Polisen. Polisutbildningen sker på heltid och består av fem terminer, inklusive sex månaders praktik. Praktikdelen av utbildningen kallas för aspirantutbildning. Efter att ha fullgjort polisutbildningen är man behörig att söka anställning som polis.

Det går att gå polisutbildningen i Stockholm, Umeå eller Växjö.

Polisutbildningen är studiemedelsberättigad.

Vilket gymnasieprogram ska jag gå om jag vill bli polis?

polisFör att kunna bli antagen till polisutbildningen krävs en kombination av grundläggande och särskild behörighet + andra meriter. Bland annat krävs att man når upp till vissa fysiska, medicinska och psykologiska krav och man får genomgå tester hos polismyndigheten. Du kan läsa mer om den fullständiga kravlistan längre ned på den här sidan.

Vad gäller själva gymnasievalet så finns det inte något specifikt polisgymnasieprogram att gå för den som vill bli polis utan det finns flera olika gymnasieprogram som ger den behörighet som krävs. Tänk också på att om ett gymnasieprogram som du är intresserad av att gå inte till fullo uppfyller kraven för antagning till polisutbildningen kan det finnas vissa möjlighet att läsa de saknade kurserna som individuellt val under gymnasietiden och därigenom säkerställa att man får den behörighet som krävs.

Förutom grundläggande behörighet krävs följande särskilda behörighet för att man ska kunna bli antagen till polisutbildningen:

Minst betyget Godkänt (E eller G eller 3) i följande kurser:

 • Svenska 3 eller svenska kurs B eller 3 åk svenska eller etapp 3 i svenska eller motsvarande kunskaper från äldre svenska betyg eller utländska betyg
 • Engelska 6 eller engelska kurs B eller 3 åk engelska eller etapp 3 i engelska eller motsvarande kunskaper från äldre svenska betyg eller utländska betyg
 • Samhällskunskap 1b alternativt 1a1 och 1a2 eller samhällskunskap kurs A eller 2 åk samhällskunskap eller etapp 2 i samhällskunskap eller motsvarande kunskaper från äldre svenska betyg eller utländska betyg
 • Historia 1b alternativt 1a1 och 1a2 eller historia kurs A eller 2 åk historia eller etapp 2 i historia eller motsvarande kunskaper från äldre svenska betyg eller utländska betyg

Att välja gymnasieprogram

Om man har hittat flera olika gymnasieprogram som man är intresserad av och som alla ger den behörighet som krävs för att söka till polisutbildningen kan det vara smart att välja ett gymnasieprogram där man bedömer att man har goda möjligheter att klara av alla kurserna och samtidigt ha tid över till att engagera sig i att uppfylla alla de övriga krav som ställs på den som vill söka till polisutbildningen – till exempel kravet på körkort och att man ska vara i god form fysiskt.

Värt att tänka på är också att det till exempel finns gymnasieprogram där man övar inför körkortsteorin och uppkörningen på lektionstid, och gymnasieprogram som innehåller betydligt mer fysisk träning än andra. Som alltid måste man göra en individuell bedömning – kanske föredrar just du att gå ett gymnasieprogram som du känner kommer att låta dig ha en hel del fritid över där du kan ägna dig åt körlektioner, fysisk träning, etc. Eller så vill du gå ett gymnasieprogram som ger dig en mycket bred behörighet så att du har många högskoleutbildningar att välja mellan om du skulle ändra dig och inte vilja gå polisutbildningen.

Måste man ha höga gymnasiebetyg för att komma in på polisutbildningen?

Vid ansökan till polisutbildningen görs meritvärderingen på gymnasiebetyg, samt på eventuella folkhögskoleomdömen och högskoleprovsresultat.

I skrivande stund krävs det inte höga betyg för att bli antagen till polisutbildningen. Det är många som ansöker, men bara en liten andel av dessa uppfyller hela den långa kravlistan och får godkänt på testerna. Som exempel kan nämnas att till kursstarten i januari 2016 ansökte 4 589 personer till de 300 utbildningsplatserna. Av dessa var det bara 266 sökande som både uppfyllde kravlistan och klarade sig genom alla testerna. Totalt valde 257 av dessa att påbörja utbildningen i januari 2016, vilket innebar att 43 utbildningsplatser stod tomma.

I mars 2016 fattade polismyndigheten beslut om att öka antalet studieplatser till 800 för vårterminen 2017.

Vad krävs för att bli antagen till polisutbildningen?

Som nämnts ovan räcker det inte med grundläggande och särskild behörighet för att bli antagen till polisutbildningen, utan man måste också uppfylla en lång rad krav som inte har med gymnasieutbildningen att göra och man måste ha rätt egenskaper för polisyrket.

Kravlistanpolisutbildning

 • Grundläggande och särskild behörighet (se ovan)
 • Du måste ha fyllt 18 år när du ansöker
 • Du måste ha svenskt medborgarskap
 • Du måste ha ett giltigt svensk körkort, minst B-behörighet, ej automat. Du kan ansöka utan körkort, men du måste uppfylla kravet när du påbörjar utbildningen.
 • Du måste bli godkänd vid säkerhetsprövningen, som sker i enlighet med Säkerhetsskyddslagen. Säkerhetsprövning omfattar både registerkontroll och intervju.
 • Du måste uppfylla simkunnighetskravet
 • Du måste uppfylla de fysiska kraven
 • Du måste uppfylla de medicinska kraven
 • Du måste uppfylla de psykologiska kraven

Vad innebär simkunnighetskravet?

Du kan hitta de exakta kraven hos polisen.se. Kortfattat kan sägas att du under en 10 minutersperiod ska hinna simma 150 meter bröstsim, simma 25 meter ryggsim utan armtag och hämta upp en docka från 1,5 meters djup som ska bogseras 10 meter med dockans ansikte ovanför vattenytan. Bröstsimsdelen får ta maximalt 6 minuter.

Vad innebär de fysiska kraven?

Du kan hitta de exakta och fullständiga kraven hos polisen.se. Här är några exempel på vad som krävs:

 • Inga belastnings- eller förslitningsskador som kan göra det svårare för dig att genomföra dina arbetsuppgifter.
 • När din kondition testas på ergometercykeln behöver du få minst värde 5 av 9. Detta motsvarar medelgod kondition.
 • När din muskelstyrka testas i ISOKAI-maskinen behöver du få minst värde 6 av 9 om du är man och minst värde 3 av 9 om du är kvinna. Detta motsvarar medelgod muskelstyrka för män respektive kvinnor.

Vad innebär de medicinska kraven?

Fullständiga och detaljerade krav hittar du hos polisen.se. Här är några få exempel på de många medicinska krav som ställs:

 • Synkrav: lägst 0,1 utan korrektion och lägst 0,8 med korrektion. Gäller båda ögonen.
 • Normalt färgseende.
 • Hörselkrav: tonmedelvärdet på det sämsta örat inte får överstiga 20 decibel inom frekvenserna 500, 1000 och 2000 Hz och inte överstiga 30 decibel inom frekvenserna 3000, 4000 och 6000 Hz.
 • Man får inte vara kraftigt överviktig. Tumregeln är att BMI ska ligga inom spannet 17 – 33.
 • Negativt drogtest.
 • Det finns många kroniska sjukdomar och hälsotillstånd som innebär att man inte antas till polisutbildningen, bland annat epilepsi, diabetes typ 1 och vissa kroniska infektionssjukdomar.

Vad innebär de psykologiska kraven?

 • Vissa psykiska sjukdomar och beteendestörningar innebär att man inte kan antas till polisutbildningen.
 • För att antas måste man besitta vissa egenskaper som är viktiga i polisarbetet. Det rör sig bland annat om mognad, flexibilitet, lyhördhet, engagemang, ansvarsfullhet, tålmodighet, noggrannhet, och god förmåga att kommunicera i både tal och skrift.

Mer detaljerad information hittar du hos polisen.se.