investeringssparkonto (ISK)

Med ett investeringssparkonto (ISK) blir det enkelt att deklarera trots att du handlar med aktier, fonder och andra värdepapper. Ditt ISK kommer nämligen att schablonbeskattas baserat på värdet på innehav och insättningar, och du behöver inte skicka in uppgifter till Skatteverket (t ex om införskaffningskostnad) för de försäljningar av värdepapper som sker i ditt ISK.

Den aktör du har ditt ISK hos, till exempel din bank, är ansvarig för att skicka in uppgifter om ditt ISK till Skatteverket. Skatteverket kommer att räkna ut vad du ska betala i skatt på ditt ISK och uppgiften kommer att finnas förtryckt när du får din deklarationsblankett.

ISK skapades för att göra det enklare för vanliga privatpersoner i Sverige att handla med aktier, fondandelar och vissa andra värdepapper.

sparkonto

Hur skaffar jag ett ISK?

Du skaffar ett ISK genom att vända dig till någon av de banker eller värdepappersmäklare som erbjuder ISK. Exempel på sådana aktörer är Avanza, Nordnet, SAVR, Handelsbanken, Swedbank, SEB och Nordea.

Den vanligaste metoden för att öppna ett ISK är att göra det på aktörens sajt på nätet, och bekräfta sin identitet med BankID. Då kan man komma igång mycket snabbt.

Vill man skaffa ett ISK med hjälp av pappersblanketter är det också möjligt, men tar längre tid.

Hur handlar jag i mitt ISK?

Den vanligaste metoden är att använda aktörens handelsplattform på nätet. Du får inloggningsuppgifter när du öppnar ditt ISK.

Det finns också aktörer som förutom näthandel också erbjuder handel via telefonsamtal eller besök på kontoret, men då får du räkna med att betala högre courtage (köpavgift och säljavgift) än vad man gör när man handlar med värdepapper på nätet.

Vad kan jag handla med i mitt ISK?

Här finns det två aspekter att ta hänsyn till:

  • Vilka värdepapperstyper som lagen tillåter för ISK, och vilka inskränkningar som gäller. Mer information om detta hittar du hos Skatteverket.
  • Det exakta utbudet av värdepapper hos den aktör du har ditt ISK hos (t ex din bank). Att till exempel en aktie i ett visst bolag tillåts av lagen om ISK innebär inte att aktören är skyldig att inkludera denna aktie i sitt utbud. Därför kan det ibland vara idé att ha ISK konto hos flera olika aktörer. Till exempel kan en viss aktör ha ett större urval av aktier än genomsnittet, medan en annan aktör erbjuder just de lite ovanligare fonder du gillar.

Lagen om ISK tillåter handel med många olika typer av värdepapper, fast det kan finnas inskränkningar inom varje kategori. Till exempel tillåts handel med aktier, men inte med vilka aktier som helst.

Exempel på tillåtna värdepappersslag:

  • Aktier
  • Fondandelar
  • Obligationer
  • Aktieindexobligationer
  • Warranter

Värt att veta är också att både svensk och utländsk valuta får förvaras i ett ISK.

Vilka finansiella instrument får jag handla med i mitt ISK?

 

  • Finansiella instrument, exempelvis aktier, som handlas på en reglerad marknad (till exempel Stockholmsbörsen eller motsvarande marknad inom och utanför EES)
  • Finansiella instrument som handlas på en MTF-plattform inom EES
  • Fondandelar (andelar i en värdepappersfond eller specialfond)

Det finns vissa undantag, bland annat får du inte ISK-handla med aktier i ett aktiebolag där du eller närstående direkt eller indirekt äger mer än 10%. Mer detaljerad information hittar du på Skatteverkets sajt.

Får jag handla med aktier som är noterade vid New York Stock Exchange?

Ja, eftersom New York Stock Exchange är en reglerad marknad (”börs”) finns inget krav på att de ska vara noterade inom EU/EES. Att de är noterade vid en reglerad marknad av typen börs någonstans i världen räcker.

Kan jag förvara pengar i mitt ISK?

Ja, både svensk och utländsk valuta kan förvaras i ditt ISK.

Av skatteskäl är dock ett investeringssparkonto inte optimalt för förvaring av pengar. Detta eftersom du betalar skatt på innehav (och insättningar) till ditt ISK. Om du förvarar pengarna i ett vanligt bankkonto istället betalar du inte skatt på innehav utan bara på eventuella räntevinster.

Att ha pengar i sitt ISK är praktiskt när man nyss sålt av värdepapper och väntar på rätt tillfälle att göra en ny investering. Däremot rekommenderar vi inte att du använder ISK för långsiktig förvaring av pengar.

Ingen av de banker och värdepappersmäklare vi kontrollerat erbjuder ränta på pengar som förvaras i ett ISK hos dem.